Studieopdracht (voorbeeld)

Content zoeken

studieopdracht

In les 1 tot en met 3 krijg je studieopdrachten die je helpen om de lesstof goed te begrijpen en je voor te bereiden op de praktijkles.

Als personal trainer is het belangrijk om te werken aan je eigen vaardigheden als bewegingsexpert en coach. Je dient zowel de oefeningen zelf goed uit te kunnen voeren om ze voor te doen, als ook goed uit te kunnen leggen en corrigeren. In de studieopdrachten word je zelf aan het werk gezet in de rol van cliënt en coach.

 

Als je de studieopdrachten maakt, dan begrijp je anatomie, belangrijkste checkpoints van de oefeningen en heb je de oefeningen zelf al een keer gedaan. Deze studieopdrachten worden niet nagekeken. Je bent zelf verantwoordelijk om deze opdrachten uit te voeren. Hiermee begrijp je de inhoud van de praktijkles beter en kun je het meeste leerrendement eruit halen!

De studieopdrachten van les 1.1

 1. Oefeningen Excel overzicht
 2. De coachingslus stap 1: observeren
 3. Anatomie stampen:

Opdracht 1: Oefeningen Excel overzicht

Tijdens de praktijklessen 1 t/m 3 worden binnen elk beweegpatroon oefeningen behandeld. Bij elke oefening leer je welke gewichten en spieren worden belast, maar ook de start- en eindpositie checkpoints, meest voorkomende energielekken en mogelijke interventies tegen deze energielekken. Om het overzicht van al die oefeningen te behouden, mag je zelf een overzicht uitwerken in de “Oefeningen Excel”. Deze video laat zien hoe je het Excel-bestand downloadt, invult en tot een levende encyclopedie maakt!

Download de Oefeningen Excel

Vul het bestand in met de core oefeningen van les 1 op basis van jouw eigen kennis en ervaring én met behulp van de video’s in 1.1.8 Core training. Neem het bestand mee naar de praktijklessen en vul het na de les verder in. De dagen na de praktijkles is het doel dat je de oefeningen uit les 1 volledig uitgeschreven hebt.

Via de knop hieronder download je het overzicht van de behandelde oefeningen.

Het bestand bevat 3 verschillende formats, in de tabbladen links onderin:

 1. “Overzicht”,
 2. “Online werkblad”: hiermee kun je op de computer werken;
 3. “Printversie”: deze versie kun je uitprinten.

Opdracht 2: De coachingslus - observeren (stap 1)

Tijdens de praktijklessen 1 t/m 3 worden binnen elk beweegpatroon oefeningen behandeld. Bij elke oefening leer je welke gewichten en spieren worden belast, maar ook de start- en eindpositie checkpoints, meest voorkomende energielekken en mogelijke interventies tegen deze energielekken. Om het overzicht van al die oefeningen te behouden, mag je zelf een overzicht uitwerken in de “Oefeningen Excel”. Deze video laat zien hoe je het Excel-bestand downloadt, invult en tot een levende encyclopedie maakt!

Observeer jezelf

Zie de tabel hieronder uit 1.1.8 Core training voor een overzicht van de beweegpatronen en voorbeeld oefeningen waar je uit kunt kiezen. Bekijk je video’s alsof jij de cliënt bent en jij jezelf coacht. Doorloop de eerste stap van de coachingslus (1.1.7 De Milo coachingsmethode):

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Anti-extensie
Wanneer je rug een extensiemoment moet overwinnen. Voorkomen van het hollen van de rug.
Push-up, plank, deadbug of bird dog.
Anti-flexie
Wanneer je rug een flexiemoment moet overwinnen. Voorkomen van het bollen van de rug
Back extension hold of deadlift.
Anti-rotatie
Wanneer je rug een rotatiemoment moet overwinnen. Voorkomen van het roteren van de rug
Pallof presses of het openen van een zware deur.
Anti-lateroflexie
Wanneer je rug een lateroflexiemoment moet overwinnen. Voorkomen van het zijwaarts buigen van de rug
Side plank, KB March of het tillen van boodschappen aan een kant.

Opdracht 3: Anatomie stampen

Leer de anatomie op de 3 verschillende manieren zoals beschreven in 1.1 Studie tips. Voor elk van deze 3 leerstrategieën volgen hieronder opdrachten.

 1. Oefeningen Excel overzicht
 2. De coachingslus stap 1: observeren
 3. Anatomie stampen:

Opdracht 3.1: 3D Anatomy app

In de 3D Anatomy App zie je de ligging van de spieren in het lichaam vanuit 3D perspectief. Ook kun je zien waar de spieren aanhechten en hoe de spiervezels lopen. Dat zegt iets over welke richting de spieren samentrekken en dus welke beweging plaatsvindt (Les 1.1 Studietips).

gebruik de 3D Anatomy app

Zoek deze core spieren op in de app:

Open de app of download hem via de knop hieronder.

Klik op de spier en daarna op het informatie icoontje linksboven:
 1. “Overzicht”,
 2. “Online werkblad”: hiermee kun je op de computer werken;
 3. “Printversie”: deze versie kun je uitprinten.

Bijvoorbeeld

Opdracht 3.2: Flashcards

Maak flashcards om jezelf te trainen de anatomie goed te onthouden. Zie de video in 1.1 studietips. Het doel van de flashcards is niet een 100% score, maar een verbetering van je score over tijd. De kaartjes die je steeds goed hebt, leg je onderaan de stapel. De kaartjes die je moeilijk vindt leg je bovenaan. Zo zul je kennis die je nog niet zo goed in de vingers hebt sneller en vaker tegenkomen, wat de kans op leren enorm vergroot.

Stappenplan

Rectus abdominis

Rectus abdominis

Side plank

Anti-lateraalflexie Interne & Externe obliques

Opdracht 3.2: Flashcards

Deze kinesthetische en visuele studietip brengt je in beweging: hierbij leer je de anatomische spierfuncties door de bewegingen uit te voeren en te voelen.

De 5 strategieën (zoals genoemd in 1.1 Studietips)

 1. Lees de anatomische functies en voer ze uit. Voer de bewegingen uit en benoem de spieren en hun functies.
 2. Leer de anatomische functies door deze te koppelen aan oefeningen. Welke oefeningen ken je waarin deze beweging gemaakt wordt?
 3. Experimenteer met de verschillende core-oefeningen door ze uit te voeren in de gym.
 4. Observeer hoe anderen hun oefeningen uitvoeren in de gym of in videos van Youtube en Instagram. Welke anatomische bewegingen zie je hen maken? Wat benoem je als goed? En welke energielekken zie je?
 5. Coach de oefeningen coachen aan jouw cliënten in groepslessen of een 1-op-1 training.

Planning

Pak je agenda op je telefoon of op papier erbij en plan deze studie strategieën in op verschillende momenten in gedurende de week. Zo wordt je eraan herinnerd tijdens je eigen workouts en je stage of werkuren. Zorg bovendien dat je je flashcards in je tas stopt, zodat je ze kunt gebruiken gedurende de dag. Bijvoorbeeld tijdens het wachten op een afspraak of in het openbaar vervoer!